EN | MK | ES | BG

Вести

Вести

[Back]


Дисеминација на знаење во рамките на проектот ПРЕДИКТ

2022-06-13

Претставници од ОУ „Стив Наумов“ ги дисеминираа/претставија резултатите од проектот, ПРЕДИКТ, Превенција на катастрофи ИКТ (Информатичко компјутерска технологија). Дисеминацијата беше реализирана со наставници и ученици во три основни училишта: „Григор Прличев“ на 02.06.2022 година, „Крсте Мисирков“ на 03.06.2022 година и „Наум Наумовски Борче“ на 30.05.2022 година. Присутните со големо задоволство ја следеа дисеминацијата и пројавија интерес за примена на отворената образовна платформата (ООП), мобилната апликација и игрите во едукација на студентите за превенција од катастрофиПовеќе информации