EN | MK | ES | BG

Вести

Вести

[Back]


Решенија за сите во Скопје за почетен состанок на PREDICT, проект Еразмо +

2020-01-21

Конзорциумот на Project Predict беше во Скопје на 15-ти јануари на почетокот на состанокот на PREDICT: Превенција на катастрофи ИКТ (информативна и компјутерска технологија), проект ко-основан од програмата Еразмус + на Европската комисија, Клучна акција 2.

PREDICT го спроведува Конзорциумот од 5 партнери од 3 европски земји (Република Северна Македонија, Бугарија и Шпанија).
Основната цел на проектот ПРЕДИЦТ е промовирање на културата на спречување ризик од катастрофи во заедницата преку едукација за катастрофи, јавна свест и обуки.
Сите испораки на проектот ќе бидат презентирани и структурирани во достапна и таргетирана OER платформа.

За време на состанокот, Партнерите ги презентираа своите организации и улогата во проектот, планот на активности, вклучените човечки ресурси и буџетскиот план. Покрај тоа, се дискутираше за правните, финансиските, административните и методолошките прашања и беше презентирана платформата OER.


Повеќе информации