EN | MK | ES | BG

Вести

Вести

[Back]


Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на утринската програма на Македонската национална радио и телевизија „Македонија наутро“

2021-02-22

На 21 ноември 2020 година г-дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска претставник од ДУЦОР Партенија Зогравски учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио и телевизија „Македонија наутро“. За време на настанот беа презентирани концептот и целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнатите резултати од интелектуалниот аутпут 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работна средина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост“ и Интелектуалениот аутпут 2 „Развој и имплементација на иновативни и достапни за лицата со попреченост отворени образовни ресурси (ОЕР) “и планираните активности во иднина.
Повеќе информации