EN | MK | ES | BG

Новини

Новини

[Назад]


„ИТ решения за всички“ в гр. Скопие за началната среща по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

2020-01-21

Консорциумът по проект Predict бе в гр. Скопие на 15 януари за откриващата среща на проект PREDICT: „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, проект, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Ключово действие 2.
Проект PREDICT се изпълнява от Консорциум от 5 партньори от 3 европейски държави (Република Северна Македония, Република България и Испания).
Основната цел на проект PREDICT е насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия в рамките на общността чрез обучение за бедствия, обществена осведоменост и тренировки.
Всички резултати от проекта ще бъдат представени и структурирани в достъпна и ориентирана за целта отворена обучителна платформа.

По време на срещата партньорите представиха своите организации и роля в проекта, плана за дейности, включените човешки ресурси и бюджетния план. Освен това бяха обсъдени правни, финансови, административни и методологически въпроси и беше представена отворената обучителна платформа (OER).

Повече информация