EN | MK | ES | BG

Новини

Новини

[Назад]


Проектът PREDICT беше представен в Телевизия „Утро Македония“.

2021-02-25

На 21 ноември 2020 г., г-н Никола Клетников – координатор на проект PREDICT и г-жа Фредерика Тасевска, представител на ДУЦОР „Партения Зогравски“, участваха в сутрешната програма на Македонското Национално Радио и Телевизия „Утро Македония“. По време на събитието бяха представени концепцията и целите на проект PREDICT, постигнатите резултати от интелектуален продукт 1 „Създаване на методологична рамка (обучение и изследвания) по отношение на приобщаващо обучение на деца, младежи и хора с увреждания“ и интелектуален продукт 2 „Разработване и внедряване на иновативна и достъпна за хора с увреждания отворена обучителна платформа“, както и планираните дейности в бъдеще.
Повече информация