EN | MK | ES | BG

Отворена обучителна платформа

Отворена обучителна платформа


Курсове

Как да реагираме в случай на земетресение

Този курс ще запознае деца, младежи и хора с увреждания със съдържание, свързано със зем...

Отидете на курсКак да реагираме в случай на пожари

Урокът е относно подходяща реакция в случай...

Отидете на курсКак да реагираме по време на наводнение

Урокът е относно подходяща реакция в случай на наводнение и самозащита в такъв вид ситуа...

Отидете на курсКак да регираме в случай на земетресение (за деца)

Този курс ще запознае деца, младежи и хора с увреждания със съдържание, свързано със зем...

Отидете на курсКак да реагираме в случай на пожари (за деца)

Урокът е относно подходяща реакция в случай...

Отидете на курсКак да реагираме по време на наводнение (за деца)

Урокът е относно подходяща реакция в случай на наводнение и самозащита в такъв вид ситуа...

Отидете на курс
Контролен списък

Как да регираме в случай на земетресение

Отидете на контролен списък
Как да реагираме в случай на пожари

Отидете на контролен списък
Как да реагираме по време на наводнение

Отидете на контролен списък

Видеа

Безопасност при земетресения

Този курс ще запознае деца, младежи и хора с увреждания със съдържание, свързано със зем...

Отидете на видеа
Как да реагираме в случай на пожари

Урокът е относно подходяща реакция в случай...

Отидете на видеа
Как да реагираме по време на наводнение

Урокът е относно подходяща реакция в случай на наводнение и самозащита в такъв вид ситуа...

Отидете на видеа