EN | MK | ES | BG

Новини

Новини

Реализирани дейности по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

На 28 и 29 октомври 2021 г. в гр. София, Р. България, представители на Военна академия и партньорските институции реализираха две дейности (транснационална среща и среща на заинтересованите страни) по проект PREDICT „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (КА 201 – „Стратегическо партньорство за училищно обучение“). Срещите бяха организирани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Р. България. По време на транснационалната среща партньорите по проекта (представители на институции от Р. Северна Македония, Р. България и Кралство Испания), дискутираха напредъка на проекта до момента, както и планираните дейности през следващия период. По време на срещата на заинтересованите страни, в две различни работни сесии, на участниците (представители от училища и други заинтересовани страни по проекта) бяха представени целите и дейностите на проект PREDICT. Също бе изложено съдържанието на уроците за обучение на деца, младежи и хора с увреждания за правилно реагиране при пожари, земетресения и наводнения.

Прочетете още

Реализирани дейности по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

На 28 и 29 октомври 2021 г. в гр. София, Р. България, представители на Военна академия и партньорските институции реализираха две дейности (транснационална среща и среща на заинтересованите страни) по проект PREDICT „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (КА 201 – „Стратегическо партньорство за училищно обучение“). Срещите бяха организирани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Р. България. По време на транснационалната среща партньорите по проекта (представители на институции от Р. Северна Македония, Р. България и Кралство Испания), дискутираха напредъка на проекта до момента, както и планираните дейности през следващия период. По време на срещата на заинтересованите страни, в две различни работни сесии, на участниците (представители от училища и други заинтересовани страни по проекта) бяха представени целите и дейностите на проект PREDICT. Също бе изложено съдържанието на уроците за обучение на деца, младежи и хора с увреждания за правилно реагиране при пожари, земетресения и наводнения.

Прочетете още

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на програма на Македонската национална радио и телевизија „Светот на тишината“

На 13 февруари 2021 година г -дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска, претставник на ДУКОР Партенија Зогравски, учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио-телевизија „Светот на тишината“ со цел презентација на проектот ПРЕДИКТ. Настанот беше повторно прикажан на 16 февруари 2021 година. За време на настанот беа презентирани целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнати резултати од интелектуалниот излез 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работната површина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост “и интелектуален излез 2„ Развој и имплементација на иновативни и достапни за лица со попреченост ОЕР “ како и планираните активности во иднина. Програмата е посветена на лица со оштетен слух и целиот настан беше синхронизиран со знаковниот јазик разбирлив за лицата со оштетен слух.

Прочетете още

Проект PREDICT. Първо събитие

На 26.11.2020 г., в хотел „Holiday Inn“ в Скопие се проведе първото събитие в рамките на проект PREDICT – „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, реализиран в рамките на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз (KA201 – Стратегическо партньорство за училищно образование ). По време на събитието бяха представени резултатите от изследването, проведено в рамките на Интелектуален продукт 1 „Създаване на методологична рамка (обучение и изследвания) по отношение на приобщаващото обучение на деца, младежи и хора с увреждания“. Резултатите се отнасят до анализи на учебните програми в начални, средни и специални училища в Македония, Испания и България, анализи на полуструктурирани интервюта с експерти от училища, управление при бедствия и институции за защита и спасяване в споменатите страни, както и въпросници от изследването, които бяха попълнени от участници с или без увреждания – ученици от начални, средни и специални училища във всяка от държавите. Освен представителите на партньорите по проекта, на събитието присъстваха и представители на Министерството на отбраната, Центъра за управление при кризи, Дирекция за радиационна безопасност, Университет „Св. св. Кирил и Методий “, Институт за специално образование и рехабилитация, Университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по сигурност, представители на начални и средни училища и неправителствени организации. Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ е организация-координатор в този международен проект, който включва и участието на ИТ компания „ИТ РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ“ от Малага, Испания, Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от София, България, ОУ „Стив Наумов” от Скопие, и Държавен училищен център за образование и рехабилитация „Партений Зографски” от Скопие. Координатор на проекта е господин Никола Клетников от Военната академия. Целта на проекта е да се даде възможност за подобряване на приобщаващия подход и недискриминационното участие на деца, младежи и хора с увреждания в превенция и кризисни ситуации и управление на рисковете чрез формално и неформално образование, обучение, както и чрез създаване на мобилно приложение, адаптирано към различни възрастови групи и различни видове увреждания.

Прочетете още

Проектът PREDICT беше представен в Телевизия „Утро Македония“.

На 21 ноември 2020 г., г-н Никола Клетников – координатор на проект PREDICT и г-жа Фредерика Тасевска, представител на ДУЦОР „Партения Зогравски“, участваха в сутрешната програма на Македонското Национално Радио и Телевизия „Утро Македония“. По време на събитието бяха представени концепцията и целите на проект PREDICT, постигнатите резултати от интелектуален продукт 1 „Създаване на методологична рамка (обучение и изследвания) по отношение на приобщаващо обучение на деца, младежи и хора с увреждания“ и интелектуален продукт 2 „Разработване и внедряване на иновативна и достъпна за хора с увреждания отворена обучителна платформа“, както и планираните дейности в бъдеще.

Прочетете още

„ИТ решения за всички“ в гр. Скопие за началната среща по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

Консорциумът по проект Predict бе в гр. Скопие на 15 януари за откриващата среща на проект PREDICT: „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, проект, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Ключово действие 2. Проект PREDICT се изпълнява от Консорциум от 5 партньори от 3 европейски държави (Република Северна Македония, Република България и Испания). Основната цел на проект PREDICT е насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия в рамките на общността чрез обучение за бедствия, обществена осведоменост и тренировки. Всички резултати от проекта ще бъдат представени и структурирани в достъпна и ориентирана за целта отворена обучителна платформа. По време на срещата партньорите представиха своите организации и роля в проекта, плана за дейности, включените човешки ресурси и бюджетния план. Освен това бяха обсъдени правни, финансови, административни и методологически въпроси и беше представена отворената обучителна платформа (OER).

Прочетете още

Продуктивна среща на консорциума по проект PREDICT

Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ – Скопие, асоцииран член на Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Република Северна Македония в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, София, България; ДУЦОР „Партения Зографски“, Скопие, Република Северна Македония; Асоциация „ИТ решения за всички“ – Малага, Испания и ОУ „Стив Наумов“, Скопие, Република Северна Македония имат разработено приложение по проект PREDICT „Превенция на бедствията чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии“, финансиран по Програма „Еразъм+“. В рамките на проект PREDICT, в периода 14-16 януари 2020 г. в гр. Скопие в сградата на партньора ДУЦОР „Партения Зографски“, консорциумът проведе първото транснационално заседание – стартираща среща по проекта.

Прочетете още