EN | MK | ES | BG

Мобилна апликација

Мобилна апликација

Видлив резултат од овој исход е иновативна мобилна апликација за достапна употреба на ОЕР. Ова ќе биде првата мобилна апликација направена за достапни ОЕР и оттука произлегува нејзината иновативна вредност.

Апликацијата ќе биде достапна на македонски, бугарски, шпански и англиски јазик. Нејзини карактеристики се: менаџмент на настани, решавање квизови, оценување, вежби, онлајн истражувања, споделување на документи, форуми за дискусии, можност да се изгради заедничка база на знаења и библиотека со мултимедијална содржина, а ќе овозможи и офлајн пристап до содржините и задачите.

Вредноста на самата апликација се зголемува со самото тоа што дава можност на било кое лице да пристапи во ОЕР преку мобилна апликација.

Креирањето на мобилната апликации би овозможило учење и поддршка од самите уреди кои ги имаат учениците–различни видови на смарт телефони и таблети. На овој начин, потенцијалот за преносливост лежи во шансата да се испорача знаење на вистинското лице во вистинско време на уредот кој тие веќе го користат.

Преземете го упатството за употреба на мобилната апликација