EN | MK | ES | BG
A A A : + -   |   

Мобилна апликација

Мобилна апликација

Видлив резултат од овој исход е иновативна мобилна апликација за достапна употреба на ОЕР. Ова ќе биде првата мобилна апликација направена за достапни ОЕР и оттука произлегува нејзината иновативна вредност.

Апликацијата ќе биде достапна на македонски, бугарски, шпански и англиски јазик. Нејзини карактеристики се: менаџмент на настани, решавање квизови, оценување, вежби, онлајн истражувања, споделување на документи, форуми за дискусии, можност да се изгради заедничка база на знаења и библиотека со мултимедијална содржина, а ќе овозможи и офлајн пристап до содржините и задачите.

Вредноста на самата апликација се зголемува со самото тоа што дава можност на било кое лице да пристапи во ОЕР преку мобилна апликација.

Креирањето на мобилната апликации би овозможило учење и поддршка од самите уреди кои ги имаат учениците–различни видови на смарт телефони и таблети. На овој начин, потенцијалот за преносливост лежи во шансата да се испорача знаење на вистинското лице во вистинско време на уредот кој тие веќе го користат.