EN | MK | ES | BG

Мобилно приложение

Мобилно приложение

Осезаем резултат от този проекта е иновативно мобилно приложение за достъпен отворен образователен ресурс. Това ще бъде първият път, когато ще бъде разработено мобилно приложение за достъпен ресурс и тук се крие неговата иновативна стойност.

Приложението ще бъде достъпно на македонски, български, испански и английски езици. Характеристиките му ще включват: управление на събития, провеждане на викторини, оценки, упражнения, онлайн проучвания, споделяне на документи, дискусионни форуми, възможност за изграждане на съвместна база знания и библиотека за мултимедийно съдържание и ще бъде достъпно офлайн.

Стойността на въздействието се увеличава поради възможността всеки човек да получи достъп до отворения образователен ресурс чрез мобилно приложение. Това мобилно приложение ще включва цялостен и достъпен мобилен ресурс, който ще бъде напълно интегриран с пълния уеб-опит и системата за бързо публикуване.

Създаването на мобилно приложение ще позволи предоставяне на помощ за обучение и производителност на устройства, които обучаемите носят – различни смартфони и таблети. По този начин потенциалът за преносимост създава възможност да предаде знания на човек в точното време на устройството, което той вече използва.

Свалете Ръководство на потребителя на мобилното приложение