EN | MK | ES | BG
A A A : + -   |   

Земјотрес

Дознајте повеќе за тоа како да реагирате во случај на земјотрес

Поплави

Дознајте повеќе за тоа како да реагирате во случај на поплави

Пожари

Дознајте повеќе за тоа како да реагирате во случај на пожар

Добредојдовте во проектот PREDICT

Катастрофиите се разликуваат по природа и големина и треба да се стекнат знаења, искуства од претходни катастрофи, научени лекции и да се промовира култура на превенција од ризик од катастрофи во рамките на заедницата.

Општата цел на овој проект ќе биде: Зајакнување на инклузивен пристап и недискриминаторско учество на деца, младинци и лица со попреченост во превенција на ризици од катастрофи и вградување на знаењата за ризици од катастрофи во формално и неформално образование ...

Прочитај повеќе

Што нудиме

Проектот PREDICT ќе ги обезбеди следниве функционалности како додадена вредност

Безбедноста на прво место

Ова е она што сакаме да се научи со PREDICT

Адаптиран материјал

Конзорциумот во PREDICT ќе развие материјали прилагодени на целта

Дефинирана рамка

Конзорциумот во PREDICT ќе ја дефинира најсоодветната рамка

Мобилна апликација

Конзорциумот во PREDICT ќе развие специјална апликација мобилна апликација

Гејмизација

Конзорциумот во PREDICT ќе развие алатки за гејмизација за да помогне во превенцијата

Учење со играње

Ова е наше мото

Превенции од катастрофи ИКТ

Последни вести

Овде вие ќе ги најдете сите најнови вести и настани поврзани со PREDICT. Останете со нас!

2020-01-21

Решенија за сите во Скопје за почетен состанок на PREDICT, проект Еразмо +

Конзорциумот на Project Predict беше во Скопје на 15-ти јануари на почетокот на состанокот на PREDICT: Превенција на катастрофи ИКТ (информативна и компјутерска технологија), проект ко-основан од програмата Еразмус + на Европската комисија, Клучна акција 2. PREDICT го спроведува Конзорциумот од 5 партнери од 3 европски земји (Република Северна Македонија, Бугарија и Шпанија). Основната цел на проектот ПРЕДИЦТ е промовирање на културата на спречување ризик од катастрофи во заедницата преку едукација за катастрофи, јавна свест и обуки. Сите испораки на проектот ќе бидат презентирани и структурирани во достапна и таргетирана OER платформа. За време на состанокот, Партнерите ги презентираа своите организации и улогата во проектот, планот на активности, вклучените човечки ресурси и буџетскиот план. Покрај тоа, се дискутираше за правните, финансиските, административните и методолошките прашања и беше презентирана платформата OER.

2020-01-21

Продуктивна состанок на конзорциумот во PREDICT

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Република Северна Македонија во партнерство со ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, Софија, Бугарија; ДУКОР „Партија Зографски“, Скопје, Република Северна Македонија; АСОЦИЈАЦИЈА ИТ РЕШЕНИЕ ЗА СИТЕ, Малага, Шпанија и ОУ „Стив Наумов“, Скопје, Република Северна Македонија разви апликација и работи во проектот ЕРАСМУС + „Превенција од катастрофи ИКТ (информтичка и компјутерска технологија) PREDICT“. Во рамките на проектот PREDICT, во периодот од 14-16 јануари, 2020 година во Скопје во просториите на партнерската институција ДУКОР „Партени Зографски“, конзорциумот го имаше првиот транснационален состанок (Кик-оф состанок).