EN | MK | ES | BG
A A A : + -   |   

Земетресение

Научете повече за това как да реагирате в случай на земетресение

Наводнения

Научете повече за това как да реагирате в случай на наводнения

Горски пожари

Научете повече за това как да реагирате в случай на горски пожари

Добре дошли в проект PREDICT

Бедствията се различават по характер и мащаб и европейската общност има нужда от събиране на знания, опит от предишни бедствия, извлечени поуки и насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия.

Основната цел на този проект ще бъде: Осигуряване на приобщаващ достъп и недискриминационно участие на деца, младежи и хора с увреждания в предотвратяване на риска от бедствия и включване на знания за риска от бедствия във формалното и неформалното образование...

Прочетете още

Какво предлагаме

Проектът PREDICT ще осигури следните функционалности с добавена стойност

Безопасността на първо място

Това искаме да научим чрез прогнозиране

Адаптиран материал

Консорциумът на PREDICT ще разработи целеви материали

Нормативна рамка

Консорциумът на PREDICT ще определи най-подходящата рамка

Мобилно приложение

Консорциумът на PREDICT ще разработи специално мобилно приложение

Игровизация

Консорциумът на PREDICT ще разработи инструменти за игровизация, за да подпомогне превенцията

Учене чрез играене!

Това е нашето мото.

Превенция на бедствия чрез ИКТ

Последни новини

Тук ще намерите всички най-нови новини и събития, свързани с проект PREDICT. Следете!

2020-01-21

„ИТ решения за всички“ в гр. Скопие за началната среща по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

Консорциумът по проект Predict бе в гр. Скопие на 15 януари за откриващата среща на проект PREDICT: „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, проект, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Ключово действие 2. Проект PREDICT се изпълнява от Консорциум от 5 партньори от 3 европейски държави (Република Северна Македония, Република България и Испания). Основната цел на проект PREDICT е насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия в рамките на общността чрез обучение за бедствия, обществена осведоменост и тренировки. Всички резултати от проекта ще бъдат представени и структурирани в достъпна и ориентирана за целта отворена обучителна платформа. По време на срещата партньорите представиха своите организации и роля в проекта, плана за дейности, включените човешки ресурси и бюджетния план. Освен това бяха обсъдени правни, финансови, административни и методологически въпроси и беше представена отворената обучителна платформа (OER).

2020-01-21

Продуктивна среща на консорциума по проект PREDICT

Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ – Скопие, асоцииран член на Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Република Северна Македония в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, София, България; ДУЦОР „Партения Зографски“, Скопие, Република Северна Македония; Асоциация „ИТ решения за всички“ – Малага, Испания и ОУ „Стив Наумов“, Скопие, Република Северна Македония имат разработено приложение по проект PREDICT „Превенция на бедствията чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии“, финансиран по Програма „Еразъм+“. В рамките на проект PREDICT, в периода 14-16 януари 2020 г. в гр. Скопие в сградата на партньора ДУЦОР „Партения Зографски“, консорциумът проведе първото транснационално заседание – стартираща среща по проекта.