EN | MK | ES | BG

Земетресение

Научете повече за това как да реагирате в случай на земетресение

Наводнения

Научете повече за това как да реагирате в случай на наводнения

Пожари

Научете повече за това как да реагирате в случай на горски пожари

Добре дошли в проект PREDICT

Бедствията се различават по характер и мащаб и европейската общност има нужда от събиране на знания, опит от предишни бедствия, извлечени поуки и насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия.

Основната цел на този проект ще бъде: Осигуряване на приобщаващ достъп и недискриминационно участие на деца, младежи и хора с увреждания в предотвратяване на риска от бедствия и включване на знания за риска от бедствия във формалното и неформалното образование...

Прочетете още

Какво предлагаме

Проектът PREDICT ще осигури следните функционалности с добавена стойност

Безопасността на първо място

Това искаме да научим чрез прогнозиране

Адаптиран материал

Консорциумът на PREDICT ще разработи целеви материали

Нормативна рамка

Консорциумът на PREDICT ще определи най-подходящата рамка

Мобилно приложение

Консорциумът на PREDICT ще разработи специално мобилно приложение

Игровизация

Консорциумът на PREDICT ще разработи инструменти за игровизация, за да подпомогне превенцията

Учене чрез играене!

Това е нашето мото.

Превенция на бедствия чрез ИКТ

Последни новини

Тук ще намерите всички най-нови новини и събития, свързани с проект PREDICT. Следете!

2021-11-02

Реализирани дейности по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

На 28 и 29 октомври 2021 г. в гр. София, Р. България, представители на Военна академия и партньорските институции реализираха две дейности (транснационална среща и среща на заинтересованите страни) по проект PREDICT „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (КА 201 – „Стратегическо партньорство за училищно обучение“). Срещите бяха организирани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Р. България. По време на транснационалната среща партньорите по проекта (представители на институции от Р. Северна Македония, Р. България и Кралство Испания), дискутираха напредъка на проекта до момента, както и планираните дейности през следващия период. По време на срещата на заинтересованите страни, в две различни работни сесии, на участниците (представители от училища и други заинтересовани страни по проекта) бяха представени целите и дейностите на проект PREDICT. Също бе изложено съдържанието на уроците за обучение на деца, младежи и хора с увреждания за правилно реагиране при пожари, земетресения и наводнения.

2021-03-09

Проектот ПРЕДИКТ беше презентиран на програма на Македонската национална радио и телевизија „Светот на тишината“

На 13 февруари 2021 година г -дин Никола Клетников, координатор на проектот ПРЕДИКТ и г-ѓа Фредерика Тасевска, претставник на ДУКОР Партенија Зогравски, учествуваа во утринската програма на Македонската национална радио-телевизија „Светот на тишината“ со цел презентација на проектот ПРЕДИКТ. Настанот беше повторно прикажан на 16 февруари 2021 година. За време на настанот беа презентирани целите на проектот ПРЕДИКТ, постигнати резултати од интелектуалниот излез 1 „Создавање на методолошка рамка (обука и истражување на работната површина) во врска со инклузивна обука на деца, млади и лица со попреченост “и интелектуален излез 2„ Развој и имплементација на иновативни и достапни за лица со попреченост ОЕР “ како и планираните активности во иднина. Програмата е посветена на лица со оштетен слух и целиот настан беше синхронизиран со знаковниот јазик разбирлив за лицата со оштетен слух.

2021-02-25

Проектът PREDICT беше представен в Телевизия „Утро Македония“.

На 21 ноември 2020 г., г-н Никола Клетников – координатор на проект PREDICT и г-жа Фредерика Тасевска, представител на ДУЦОР „Партения Зогравски“, участваха в сутрешната програма на Македонското Национално Радио и Телевизия „Утро Македония“. По време на събитието бяха представени концепцията и целите на проект PREDICT, постигнатите резултати от интелектуален продукт 1 „Създаване на методологична рамка (обучение и изследвания) по отношение на приобщаващо обучение на деца, младежи и хора с увреждания“ и интелектуален продукт 2 „Разработване и внедряване на иновативна и достъпна за хора с увреждания отворена обучителна платформа“, както и планираните дейности в бъдеще.

2020-01-21

„ИТ решения за всички“ в гр. Скопие за началната среща по проект PREDICT, финансиран по Програма „Еразъм+“

Консорциумът по проект Predict бе в гр. Скопие на 15 януари за откриващата среща на проект PREDICT: „Превенция на бедствия чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии)“, проект, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Ключово действие 2. Проект PREDICT се изпълнява от Консорциум от 5 партньори от 3 европейски държави (Република Северна Македония, Република България и Испания). Основната цел на проект PREDICT е насърчаване на културата за предотвратяване на риска от бедствия в рамките на общността чрез обучение за бедствия, обществена осведоменост и тренировки. Всички резултати от проекта ще бъдат представени и структурирани в достъпна и ориентирана за целта отворена обучителна платформа. По време на срещата партньорите представиха своите организации и роля в проекта, плана за дейности, включените човешки ресурси и бюджетния план. Освен това бяха обсъдени правни, финансови, административни и методологически въпроси и беше представена отворената обучителна платформа (OER).

2020-01-21

Продуктивна среща на консорциума по проект PREDICT

Военна академия „Генерал Михайло Апостолски“ – Скопие, асоцииран член на Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Република Северна Македония в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, София, България; ДУЦОР „Партения Зографски“, Скопие, Република Северна Македония; Асоциация „ИТ решения за всички“ – Малага, Испания и ОУ „Стив Наумов“, Скопие, Република Северна Македония имат разработено приложение по проект PREDICT „Превенция на бедствията чрез ИКТ (информационни и компютърни технологии“, финансиран по Програма „Еразъм+“. В рамките на проект PREDICT, в периода 14-16 януари 2020 г. в гр. Скопие в сградата на партньора ДУЦОР „Партения Зографски“, консорциумът проведе първото транснационално заседание – стартираща среща по проекта.