EN | MK | ES | BG

ИГРИ

ИГРИ

Избери ја категоријата на играта :

Ниво за интерактивно учење за подготвеност во случај на земјотрес
*Во овие игри се овозможува интерактивно учење за различни реакции, подготвеност и постапки за самозаштита во случај на земјотрес.
оваа игра се однесува на соодветна реакција и самозаштита во случај на земјотрес:
- пред земјотрес
- Во текот на земјотрес
- После земјотрес

ИНТЕРАКТИВНО НИВО НА УЧЕЊЕ, ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ПОЖАР
Овие игри овозможуваат интерактивно учење за процедурите за подготвеност, реакција и самозаштита во случај на пожар.
Овие игри се наменети за правилна реакција и самозаштита во случај на пожар:
● Дома
● Во училиште
● На отворен простор

Ниво за интерактивно учење за подготвеност во случај на поплава
*Во овие игри се овозможува интерактивно учење за различни реакции, подготвеност и постапки за самозаштита во случај на поплава.
оваа игра се однесува на соодветна реакција и самозаштита во случај на поплава:
- дома
- во училиште
- шума