EN | MK | ES | BG

Правна рамка

Правна рамка

Целите на тази рамка са:

- предоставяне на възможности за приобщаващ достъп и недискриминационно участие на деца, младежи и хора с увреждания в превенцията от бедствията, готовността и реагирането;
- Разширяване на базата от знания за най-добрите практики за управление на риска от бедствия, получени от други страни, богати на опит в тази област;
- Създаване на методологична рамка за обучения на целевите групи; определяне на параметрите за отворения обучителен ресурс, мобилно приложение и игри;
- Предоставяне на възможност за усъвършенстване на официалната образователна система по отношение на предотвратяването, подготвеността и реакцията при бедствия.

Този документ ще остави силно въздействие на национално и международно ниво, тъй като с него всички съответни институции могат да започнат да правят промени в областта на управлението на риска от бедствия и хората с увреждания.


DOWNLOAD FINAL REPORT

DOWNLOAD FINAL REPORT