EN | MK | ES | BG

Соработници

Соработници

Predict Платформата е намената да служи на Виртуелната Заедница.

Инволвираноста на партнерите соработници е круцијално за зголемување на влијанието и вредноста на Predict Проектот. На партнер соработниците ќе им биде понудена, како награда за нивната посветеност и придонес, видливост во текот на сите активности на проектот (особено дисеминација), ран пристап до резултатите од проектот и ќе бидат спомнати на ОЕР платформата.