EN | MK | ES | BG

Сътрудничество

Сътрудничество

Платформата Predict е предназначена да служи като виртуална общност.

Участието на асоциираните партньори е от съществено значение за увеличаване на въздействието и стойността на проект PREDICT. Асоциираните партньори ще бъдат споменавани, като награда за техния ангажимент и принос, чрез всички дейности по проекта (по-специално в разпространението), ранен достъп до резултатите на проекта и в платформата – отворен образователен ресурс.