EN | MK | ES | BG
A A A : + -   |   

Игри

Игри

PREDICT ще даде възможност за създаване и внедряване на интерактивни игри, които ще съдържат различни части за различни бедствия:

- Етап за интерактивно обучение за готовност в случай на пожар.
- Етап за интерактивно обучение за готовност в случай на земетресение.
- Етап за интерактивно обучение за готовност в случай на наводнение.

Игрите ще имат аудио-инструкции и инструкции с текст за помощ при играта за слепи и глухи хора.